10/04/2023
Безопасна работа и поддръжка на ръчни и преносими инструменти

Безопасна работа и поддръжка на ръчни и преносими инструменти

Инструментите са неразделна част от нашия живот, така че е трудно да се повярва, че могат да бъдат опасни. Всички инструменти са направени с мисъл за безопасността, но често може да се случи злополука, преди да бъдете запознати с опасността, свързана с инструмента. Трябва да се бъдете запознати с опасността, която крие даден инструмент. Затова е най-добре да вземете предпазни мерки, преди да започнете работа. Поради тази причина трябва да носите подходящи лични предпазни средства, като очила или ръкавици, когато работите с преносими електрически и ръчни инструменти.

 

Работа с ръчни инструменти

 

Ръчните инструменти са немеханизирани и включват различни уреди – от брадви до гаечни ключове. Най-голямата опасност, свързана с ръчните инструменти, е неправилното им използване или неправилна употреба да предмет, който не е предназначен за тази работа, както и недостатъчната му изправност. Използването на ръчни инструменти е изпълнено с редица опасности:

 • използването на отвертка като длето може да счупи върха на отвертката, който може да излети и да причини нараняване на работника или минувачите;
 • ако дървената дръжка на чука или брадвата е разхлабена, нацепена или напукана, металната глава на инструмента може да изхвърчи и да ви удари;
 • не използвайте регулируем гаечен ключ с пружиниращи челюсти, защото частта може да се изплъзне;
 • ударни инструменти като длета, клинове не са безопасни, ако главите им са сплеснати – парчетата могат да се отчупят от удар и да се разпръснат в различни посоки.

Трябва да насочвате острието на триона, на ножа и други инструменти далеч от други хора. Ножовете и ножиците трябва да са остри, тъй като тъпият инструмент може да бъде по-опасен от острия. Интересите на безопасността изискват подовете да бъдат възможно най-чисти и сухи, за да се предотврати случайно подхлъзване, докато работите с или в близост до опасни ръчни инструменти. Въпреки че искрите, генерирани от инструменти от желязо и стомана, обикновено не са достатъчно горещи, за да бъдат източник на запалване, неискрящите инструменти от мед, пластмаса, алуминий или дърво могат да се използват за предотвратяване на искри при работа със или в близост до запалими материали.

 

Работа с преносими инструменти

 

Електрическите инструменти са опасни, когато не се използват правилно. Те обикновено се предлагат в няколко вида, в зависимост от източника на енергия, на който работят (електричество, пневматика, течно гориво, хидравлика, пара). Трябва да имате опит или обучение в използването на електрически инструменти, необходими за работа. Също така трябва да разбирате опасностите, свързани с използването на електроинструменти, и да спазвате следните общи мерки за безопасност, за да предотвратите злополуки:

 • не носете инструментите за кабела или маркуча;
 • не дърпайте кабела или маркуча от контакта;
 • дръжте кабелите и маркучите далеч от топлина, масло и остри ръбове;
 • изключете инструментите, когато не ги използвате или преди проверка, ремонт или смяна на части като остриета, накрайници и ножове и др;
 • всички наблюдатели трябва да са на безопасно разстояние от работната зона;
 • затегнете детайла в скоби или менгеме, като освободите двете си ръце за работа с инструмента;
 • избягвайте случайно стартиране – не трябва да държите пръста си върху бутона на превключвателя, докато носи включен в контакта инструмент;
 • инструментите, които имат вградени контроли, трябва да бъдат изключени по време на прекъсване на електрозахранването, така че да не се рестартират автоматично при възстановяване на захранването;
 • инструментите трябва да се съхраняват внимателно в чисто и готово за работа състояние. Следвайте инструкциите за смазване и смяна на дюзи в ръководството за употреба;
 • преди да работите с електроинструменти, трябва да се уверите, че са в стабилна позиция и поддържат равновесие. Трябва да се носи подходящо работно облекло, тъй като широки дрехи, вратовръзки или бижута могат да се закачат в движещите се части на инструмента.
×

Запишете се

За нашия абонамент!

Така ще получавате най-новите оферти, които предлагаме!