ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ

На кредитиране подлежат стока/и на обща стойност над 150 лв.
Навършени 18 години.
Постоянен трудов договор или самоосигуряващи се лица.
Добра кредитна история.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПОКУПКА НА КРЕДИТ

Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина arizona.bg стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 (сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката. Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта arizona.bg посредством клик на бутона "Купи на лизинг", след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. arizona.bg не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. arizona.bg не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като arizona.bg бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е 7 (седем) дни и започва да тече от момента, в който arizona.bg получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. Договора се подписва електронно от разстояние, преди получаване на стоката.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени при поръчката. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ - няма

×

Запишете се

За нашия абонамент!

Така ще получавате най-новите оферти, които предлагаме!