21/03/2023
KINEX се променя на K-MET

KINEX се променя на K-MET

KINEX се променя на K-MET

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че една компания от нашата група, Kinex Bearings (производител на лагери, разположен в Словакия), беше продадена през 2020 г.
Kinex Bearings влезе в индийската група CK Birla.

Въпреки че сделката е извършена през 2020 г., някои договорни отношения и задължения ще бъдат прекратени през 2023 г., включително правата за използване на търговската марка Kinex.
Промените в собствеността не засягат Kinex Measuring as, нито Kinex Measuring sro, където структурата на собствеността остава непроменена.

Нашата стратегия при създаването на производствената компания Kinex Measuring as в Битча беше производството на качествени измервателни уреди, произведени в съответствие с европейските стандарти, особено DIN. Производството предполага строг контрол и оптимизиране на производствените процеси. Ние продължаваме да оставаме в производствената площадка на KINEX, но комбинирайки марката Kinex с индийска компания, няма да имаме вътрешен контрол върху заявеното качество на продуктите. Ето защо решихме да сменим търговската марка с наша собствена, която ще бъде показвана на нашите продукти в бъдеще. Новата търговска марка ще бъде K-MET , където K  показва историята, свързана с продуктите на Kinex, а MET - специализацията по метрология .

Тази промяна ще осигури приемственост на марката за нашата компания, съчетана с гарантираното качество, очаквано от нашите клиенти.

Пътната карта на промените ще бъде следната:

  1. до 30 юни 2023 г. ще продължим да показваме търговската марка KINEX върху продуктите
  2. от 1 юли 2023 г. продуктите ще бъдат маркирани с търговската марка K-MET

От гледна точка на рекламни листовки, каталози, други рекламни материали и продуктова наличност, ще бъде възможно да се срещне както оригиналната марка, така и новата. Не можем да прогнозираме графика за изчерпване на запасите, но се прилага неограничената продажба на оригинални стоки. Нашите нови листовки и каталози и всички други презентационни материали ще показват комбинация от оригиналното лого (както KINEX, така и K-MET) през 2023 г., а от 2024 г. ще намерите всичко само с K-MET, включително опаковки на продукти и т.н.

×

Запишете се

За нашия абонамент!

Така ще получавате най-новите оферти, които предлагаме!